Najbolja policija

Najbolja policija

ebfsjebfjsdfj

.

.

.

.

.

.

.

Birala se najbolja policija na svijetu i u uži krug uđu englezi, amerikanci i bosanci.

Nagradni zadatak bio je ko će za kraće vrijeme naći u Londonu slona i dovest ga u policijsku stanicu.

Englezi dovedu za deset minuta, amerikanci za osam minuta, nakon dva minuta bosanska policija vodi žirafu sa plavim okom, bez zubi, jednonoga slomljena i vrat slomljen.

Komisija kaže:

– Mi smo tražili slona, a ne žirafu?

A žirafa sva isprebijana kaže:

– Jesam jesam, ja sam slon!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *